Choď na obsah Choď na menu
 


Stanovisko primátora k návrhu na vyhlásenie Starého mosta za NKP

Hlavné mesto SR Bratislava dostalo od Ministerstva kultúry SR oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Starého mosta za národnú kultúrnu pamiatku. Hlavné mesto chce jednoznačne vyjadriť, že rešpektuje význam pamiatkovej ochrany niektorých častí Starého mosta. Rozsah tejto ochrany však musí zodpovedať faktu, že jednotlivé časti mosta nemajú rovnakú kultúrnu a historickú hodnotu. Zároveň hlavné mesto poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri konaní, ktorá mu vyplýva zo zákona. Včera poslalo ministerstvu svoje nesúhlasné stanovisko k tomuto zámeru.

 

 

Ministerstvo v odôvodnení špecifikuje pamiatkové hodnoty 3 riečne a 3 pobrežné piliere, šikmé mostné nájazdy s čelnými opornými múrmi, 2 mýtne domčeky, rekonštruovanú mostovku z roku 1945-46, hmotu a siluetu mosta ako aj Šafárikovo námestie, ktoré považuje za významný priestor v urbanisticko-architektonickej štruktúre centrálnej mestskej oblasti.

 

Primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský: „Som do istej miery prekvapený rozsahom chránených objektov tak, ako ich navrhuje ministerstvo. Štátne inštitúcie sa musia predovšetkým dohodnúť medzi sebou, čo vlastne od mesta chcú. Nie je možné chcieť, aby hlavné mesto dodržalo záväzky štátu v podobe kritérií dunajskej komisie, teda, aby bol most rozšírený, aby bol zvýšený a podobne a druhým dychom chcieť od mesta, aby to nemohol urobiť, ale aby most chránilo. Mesto Starý most nevyhnutne potrebuje a nemá zaň náhradu. Jeho dopravnú funkciu nie je možné nahradiť iným mostom, keďže v užšom centre Bratislavy nie je možné nájsť polohu pre ďalší most, ktorý by sa funkčne napojil na požadovanú dopravnú sieť mesta. Som presvedčený, že rozsah pamiatkovej ochrany Starého mosta na základe rozhodnutia jedného štátneho orgánu nemôže byť v protiklade s rozhodnutiami a podmienkami iných štátnych orgánov, ktoré musí hlavné mesto rešpektovať. Inak by sme sa dostali do neriešiteľnej situácie, ktorá poškodí občanov Bratislavy.

 

Zároveň je pre mňa nepochopiteľné, ako sa do konania mohlo dostať Šafárikovo námestie, ktoré je zahltené intenzívnou autobusovou dopravou, vrátane otočky autobusov, a ktoré chce hlavné mesto prebudovať na park tak, aby hodnotné secesné budovy a ďalšie objekty, ktoré sa na tomto námestí nachádzajú, vynikli vo svojej kráse a neboli ďalej poškodzované výfukovými plynmi autobusovej dopravy.

 

Hlavné mesto nesie zodpovednosť za bezpečnosť Starého mosta a odborné posudky, ktoré boli vypracované, poukázali na viaceré nedostatky napríklad v kvalite a životnosti  ocele, ktorá nespĺňa požiadavky húževnatosti podľa normy a pri nízkych teplotách a rázovom zaťažení môže dôjsť k jeho zrúteniu. Statický posudok uviedol, že spodná časť stavby má štvrtý stupeň poškodenia a navyše, posledný pilier v Dunaji je ľahko naklonený na centrum mesta.

 

V tomto zmysle sme ministerstvu odpovedali, ale zároveň sa vynára otázka aj pre štát – kto si zoberie zodpovednosť za prípadné zrútenie Starého mosta alebo naopak, za jeho znefunkčnenie a teda odstavenie, ktoré môže spôsobiť kolaps v bratislavskej doprave? Ako primátor musím urobiť všetky potrebné kroky, aby som zabránil takejto situácii“, konštatuje primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Andrej Ďurkovský.

 

 


Kontakt: PhDr. Eva Chudinová
Posledná aktualizácia: 23.9.2008 10:13:48 10:13h, Počet zobrazení: 361


Diskusia k článku (7 príspevkov)    Pridať nový príspevok

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.