Choď na obsah Choď na menu
 


Zachovajme najstarší most v Bratislave!

                            Nezbúrajme si našu históriu!

Každé európske mesto, ktoré leží pri veľkých riekach má svoj najstarší most. Opatruje ho, chráni si ho a rekonštruuje. Staré mosty tvoria historickú súčasť mesta, pôvodnú panorámu, pamäť mesta a génius loci.

Aj v Bratislave máme takýto most. Ide o prvý pevný a súčasne najstarší a jediný zachovaný historický most v Bratislave. Bol postavený r. 1890, čiže dnes už má skoro 120 rokov. Otváral ho sám cisár František Jozef I., a preto ho na jeho počesť aj takto pomenovali. Máme smolu, že vo vojne ho nemecké vojsko zbombardovalo a niektoré časti padli do Dunaja. Sovietska armáda ho z vojensko-operačných dôvodov ihneď zrekonštruovala a takto nám slúži dodnes. Z pôvodnej historickej stavby mosta Františka Jozefa I. sú doteraz zachované tri riečne a tri pobrežné piliere z opracovaného kameňa, s architektonickými detailmi, na oboch brehoch šikmé mostné nájazdy s čelnými opornými múrmi z opracovaného kameňa, dva mýtne domčeky a vonkajšie kamenné schodiská, vedúce k mýtnym domčekom z úrovne nábreží. Ešte aj typ mostnej konštrukcie je dnes už historický a v našich končinách unikátny.

Najdôležitejšie však pre históriu mesta je jeho hmota a silueta, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou panorámy, identity a genia loci Bratislavy.

Bratislava má ale v súčasnosti smolu. Možno väčšiu smolu ako za vojny, keď vojská nemilosrdne ničili mestá a pamiatky. Dnes sa v Bratislave ničí všetko, čo stojí v ceste maximálnym ziskom investorov či developerov.  Nehľadí sa na históriu, na štruktúru mesta, na kultúrne pamiatky a už vôbec nie na potreby občanov. Najhoršie na tom ale je, že sa to deje za priamej účasti primátora a magistrátnych úradníkov. Typický príklad je práve Starý most. Primátor sa nám snaží naservírovať jemu blízky inžiniersky pohľad na vec. Nie história, nie kvalita, ale kvantita, budovateľské nadšenie a absurdné argumenty. Ak Bratislava potrebuje ďalší most – čo iste potrebuje, tak hľadajme miesto a postavme ďalší most. Je celkom samozrejmé, že s rozvojom mesta pôvodná  kapacita akéhokoľvek mosta nemôže po sto rokoch dostačovať. Preto sa stavajú nové mosty. Toto je štandardné riešenie z ostatných európskych miest.

Starý most treba rekonštruovať! Ale tak, aby sa zachoval ako náš najstarší historický most! Ako je to možné, že v Štúrove to vedia? Tam si vedia zrekonštruovať vojnou zničený most Márie Valérie v pôvodnom tvare. Dnes je to unikátna replika mostu zo Štúrova do Ostrihomu.

Starý most je veľmi logicky vsadený do štruktúry historickej Bratislavy, so svojimi nájazdmi tvorí integrálnu súčasť Šafárikovho námestia a nezameniteľne pôsobí v panoráme mesta. Akákoľvek zmena by sa mala udiať len po širokej občianskej diskusii a mali by byť zhodnotené všetky potreby Bratislavčanov, nielen dopravné.

  Iniciatíva Bratislava otvorene