Choď na obsah Choď na menu
 


____________________________________________________________________________________

 

Obrázok

   Čo je to Bratislava otvorene ?

  
V posledných rokoch zažíva Bratislava veľký extenzívny rozvoj, ktorý sprevádza neúmerne veľa nežiadúcich javov. Sú to najmä:
·        strata verejných zelených plôch
·        nezmyselné výruby stromov a zanedbaná mestská zeleň
·        zahusťovanie mesta a tradičných sídlisk
·        doprava hroziaca kolapsom
·        decimovanie verejnej dopravy
·        čierne stavby
·        nedostatočná ochrana pamiatok a zmenšovanie pamiatkových zón
·        chaotická výstavba výškových budov
·        nekoncepčný urbanizmus
·        neexistujúca vízia skvalitňovania života v Bratislave
a ďalšie.
 
Všetky tieto nežiaduce javy sa dejú na úkor súčasných občanov Bratislavy a sú zárodkom neriešiteľných problémov pre budúce generácie.
Drvivá väčšina uvedených problémov vyplýva z úzkych záujmov súkromných investorov a developerských skupín, ktoré v konečnom dôsledku sledujú len svoj osobný prospech, zisk na úkor kvality života „bežných“ Bratislavčanov.
Ako reakcia na tieto nežiaduce javy vzniká množstvo občianskych aktivít, petícií a protestných zhromaždení, ktoré dávajú jasne najavo svoju nevôľu a ponúkajú konštruktívne návrhy na riešenie týchto problémov. Tieto výzvy adresujú hlavne svojim voleným zástupcom a samosprávnym orgánom. Bohužiaľ skúsenosť je taká, že občanmi zvolení zástupcovia, ktorí by mali zastupovať ich záujmy, presadzujú skôr stranícke a skupinové záujmy, podliehajú finančným tlakom investorov. Samospráva sa správa netransparentne, verejné informácie sa zatajujú, občiansky názor sa podceňuje, petície sa neakceptujú (často sa na ne ani neodpovedá), občania sa neprizývajú k spolurozhodovaniu a mnohé konečné rozhodnutia sú podozrivé z korupcie.
 
Mnohé nezávislé občianske iniciatívy, aktívni občania a mimovládne organizácie v Bratislave sa dohodli, že spoja sily pre výraznejšie presadzovanie občianskych potrieb a názorov. Za roky práce zistili, že samospráva ignoruje občianske záujmy, že podpisy na petície, ktoré prácne zozbierajú, sú neakceptované, že odborné stanoviská, ktoré predkladajú, nemajú odozvu. Volebné sľuby a verejné diskusie, ktoré organizujú so zástupcami samosprávy, sú výsmechom do očí občanov!
 
 
BRATISLAVA OTVORENE!
 
To je vízia.
To je slogan občianskej skupiny.
 
Pod týmto názvom bude skupina angažovaných občanov aktívne pristupovať k občianskym problémom. Takto si predstavuje prácu v zastupiteľstvách (mestskom aj miestnych), takto chce informovať o problémoch.
 
OTVORIŤ znamená – vpustiť dnu. Znamená to vpustiť občanov do spolurozhodovania o ich meste.
 
OTVORIŤ znamená – vpustiť svetlo. Znamená to osvetľovať skryté zákulisné ťahy, aby sa našli optimálne riešenia pre Bratislavu a jej obyvateľov.
 
OTVORIŤ znamená – vytvoriť priestor. Znamená to vytvoriť priestor pre názory a záujmy občanov, ktorí tu žijú.
 
OTVORIŤ znamená – umožniť prevetrať. Znamená to prevetrať rokmi zatuchnuté spôsoby komunikácie a rozhodovania, aby zavial nový vietor - aby sa začali uplatňovať nové myšlienky a prístupy.
 
 
Iniciatíva BRATISLAVA OTVORENE nadväzuje na činnosť, ktorá tu bola občiansky formulovaná už v 80-tych rokoch. Bola to iniciatíva Bratislava/nahlas (1987). Za totalitného režimu bolo tiež potrebné hovoriť o problémoch Bratislavy a jej občanov. Vtedy bolo treba hovoriť riadne nahlas, lebo totalitný režim sa snažil umlčať všetky formy kritiky a všetky iné názory, ktoré neboli v súlade so štátnou ideológiou. Dnes, keď tu máme pluralitnú demokratickú spoločnosť, je potrebné hovoriť otvorene o problémoch, o skrytých formách korupcie a netransparentných formách rozhodovania. Treba otvorene hovoriť o zdravom životnom prostredí, o bezhlavom zahusťovaní a likvidácii verejnej zelene. Treba otvorene hovoriť o kvalitnej verejnej doprave, o ochrane pamiatok, panorámy a siluety mesta....
 
 
Treba hovoriť OTVORENE – iba tak budeme žiť v príjemnej a zdravej Bratislave,
v Bratislave pre všetkých!
 
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.