Choď na obsah Choď na menu
 


Ochrana Starého mosta prináša protirečenia

1. 10. 2008

Tlačená verzia stránky www.bratislavskenoviny.sk/buxus/generate_page.php?page_id=98312

 

Ochrana Starého mosta prináša protirečenia

Nie je možné zachovať piliere Mosta Franza Josefa, a zároveň tvrdiť, že dodržíme podmienky na plavbu na Dunajskej vodnej ceste, hovorí technický námestník Slovenského vodohospodárskeho podniku Bratislava Peter Minárik.

P. Minárik k súčasnému mediálnemu rozruchu okolo Starého mosta hovorí: „...neohrozuje to len dopravu v meste, ale aj protipovodňovú ochranu mesta. Jednak pri napojení ochranných línií na nájazdy Starého mosta, jednak stále rastúcim rizikom havárie veľkej osobnej lode alebo nákladnej zostavy na toku rieky nad mostom... Havária veľkého plavidla by za takejto situácie mala za následok upchatie jedného alebo dvoch profilov medzi piliermi aj pri nízkej hladine, a následne veľmi rýchle zaplavenie mesta bez možností včas prijať protiopatrenia

Uvádza technické dôvody, ktorými sú rýchlosť prúdu v tomto úseku a prechod prúdnice od pravého brehu k ľavému. Ďalej pripomína tiež, možnosť poruchy motora, ktorá môže spôsobiť neovládateľnosť plavidla, a tiež že nie je možné vylúčiť riziko odtrhnutia plavidla ukotveného na toku nad mostom za povodňových prietokov.

P. Minárik pritom už na našich stránkach dávnejšie pripomenul, že v tej chvíli, ako na existujúci most položia stavbári ruku, sme z medzinárodných záväzkov povinní upraviť cestu pod mostom tak, aby vyhovovala súčasným požiadavkám.

V závere kritizuje, že ochranári sa aktivizujú až teraz a pýta sa, kto si zoberie na zodpovednosť materiálne a ľudské škody, ktoré môže daná situácia priniesť. Osobitne kritizuje postoj ministerstva dopravy, ktoré „zatiaľ vystupuje v úlohe mŕtveho chrobáka a pritom je garantom v plnení záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z dopravnej politiky EÚ“.

Na rozdiel od iných zástancov úpravy lepšieho premostenia tohto úseku, Peter Minárik vyjadril pochopenie, že zbúranie radu technických pamiatok vo verejnosti vyvoláva odpor k ďalším podobným krokom. Nevylučuje potrebu ochrany pamiatky, ale pripomína, že už aj vážnejšie pamätihodnosti z technických dôvodov premiestnili.

„Most Františka Josefa by sa dal zrekonštruovať v pôvodnej verzii, s použitím tých častí, ktoré sú použiteľné, ak také vôbec sú, na inom, vhodnom mieste,“ povedal P. Minárik.

V tejto súvislosti neobstoja argumenty o nákladnosti takéhoto riešenia. Nedávno sme informovali o ochote Európskej únie prispieť na rozvoj infraštruktúry aj v mestách, ktoré sú na tom lepšie ako Bratislava. Znovupostavenie mosta, ktorý bol vyše 80 rokov jediným bratislavským mostom, by bol v súvislosti so zlepšovaním dopravnej infraštruktúry len ďalšou vynútenou investíciou.

Gustav Bartovic

 

© 2006 Bratislavské Noviny

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.