Choď na obsah Choď na menu
 


Zachovajme si najstarší most v Bratislave a neobetujme ho autám!

1. 10. 2008

Obrázok

____________________________________________________________________________________

Godrova 3/b, 811 06 Bratislava ● tel./fax: 02-5441 3968

e-mail: info@bratislava-otvorene.sk ● www.bratislava-otvorene.sk

 

 

Zachovajme si najstarší most v Bratislave a neobetujme ho autám!

Tlačová správa

 

Bratislava, 2.10.2008 (Bratislava otvorene) –– Občianski aktivisti združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) sú pobúrení, že okrem bezohľadných developerov, ktorí búrajú pamiatky tohto mesta, sa medzi ničiteľov histórie Bratislavy zaradil aj Magistrát na čele s primátorom Ďurkovským. Reagujú tak na tlačovú správu z 23.9.2008, ktorú poskytol primátor agentúre SITA.

Ako mnohé iné európske mestá, ležiace pri veľkých riekach má aj Bratislava most, ktorý má pamiatkovú hodnotu. V našom prípade ide o prvý pevný a súčasne jediný zachovaný historický most. Bol postavený v roku 1890, čiže dnes už má skoro 120 rokov. Otváral ho sám cisár František Jozef I., a preto ho na jeho počesť po ňom aj takto pomenovali. Doteraz sa z pôvodného mosta zachovali tri riečne a tri pobrežné piliere z opracovaného kameňa s architektonickými detailmi, na oboch brehoch šikmé mostné nájazdy s čelnými opornými múrmi z opracovaného kameňa, dva mýtne domčeky a vonkajšie kamenné schodiská, vedúce k mýtnym domčekom. Ešte aj novší typ mostnej konštrukcie je dnes už historický a v našich končinách unikátny. Najdôležitejšou však pre históriu mesta je jeho hmota a silueta, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou panorámy, identity a genia loci Bratislavy.

Mnohí obyvatelia Bratislavy a najnovšie i Ministerstvo kultúry SR chce, aby Starý most bol našou historickou pamiatkou. To len pán primátor a spol. si myslia, že ho treba zničiť a nahradiť novým, zjavne predimenzovaným! Zarážajúce sú aj ďalšie súvislosti, akým spôsobom samospráva manipuluje s občanmi a s pamiatkami či pamätihodnosťami tohto mesta:

1.      Manipulácia s verejnou mienkou pomocou internetového hlasovania. Ako sa môžu občania seriózne zaoberať vizualizáciou rekonštrukcie Starého mosta, keď nedostali priestor pre spoznanie celého zámeru prestavby mosta? Pritom už v roku 2004 primátor deklaroval, že Starý most by mal slúžiť verejnej doprave, cyklistom a chodcom, individuálna doprava mala byť z mosta vylúčená. Takýto zámer sa dal len privítať. Odvtedy sa neuskutočnila žiadna verejná diskusia, občania nemali možnosť vyjadriť sa ku koncepcii, neboli oboznámení so žiadnymi zámermi a zrazu je všetko inak. Zrazu sa z historického mosta má stať most dokonca s vyššími prepravnými kapacitami ako má most Apollo, vrátane dvoch cestných pruhov pre individuálnu automobilovú dopravu. Ako je to možné? Kto o tom rozhodol? Hlasovanie o vizualizácii sa z tohto pohľadu javí ako nepodarený vtip.

2.      Manipulácia s odporúčaniami o výške mosta a plavebných dráhach. Argumentácia o povinnosti zmeniť parametre historického mosta sú zavádzajúce. Odporúčania Dunajskej komisie majú charakter len ODPORÚČACÍ! Ak by to boli nariadenia, tak to by na Dunaji muselo zmiznúť hneď niekoľko historických mostov. Tak, ako doteraz plávali lode po Dunaji, budú môcť aj potom. Žiadne sankcie nás nečakajú!

3.      Manipulácia tvrdeniami o údajnom odľahčení dopravy po rekonštrukcii mosta. Občania sa zrazu dozvedeli, že vynovený Starý most bude oveľa širší a vyšší. Ale čo to v praxi znamená? Odľahčenie dopravy v centre mesta, alebo naopak jej zahustenie? Okrem toho sa predsa zvýšením mosta aj tak skomplikujú nájazdy a už jestvujúce križovatky a fungovanie Šafárikovho námestia. Ako sa budú riešiť širšie dopravné vzťahy? Ak sa teda ráta s kompletnou prestavbou Šafárikovho námestia – kedy sa tento zámer prejednával s občanmi? Takáto prestavba si predsa vyžaduje územný plán zóny! Vrátane zverejnenie informácie o tom, čo sa napr. stane s kultúrnou pamiatkou – Umeleckou besedou Slovenska. Taktiež by mal byť predstavený verejnosti zámer nosného systému VEREJNEJ dopravy – uzol Šafárikovo námestie. Nech sú jasné súvislosti a dopad pre túto časť Starého Mesta! Ako sa k tomuto celému problému postavila mestská časť Staré Mesto a aké zaujala stanovisko?

4.      Manipulácia s architektonickou súťažou. Pod verejným tlakom musel primátor súhlasiť s architektonickou súťažou o vzhľade mosta. V štandardných demokratických samosprávach je tento postup samozrejmý. Až na jednu podstatnú záležitosť. Najprv sa vytvorí zadanie, ktoré vychádza z konsenzu zainteresovaných strán, z požiadaviek občanov a z potrieb mesta. Takáto podstatná vec nebola v tomto prípade spravená. Z toho môže byť celkom dobré medzinárodné fiasko súťaže, ako aj mrhanie verejnými prostriedkami, ak výsledky súťaže nebudú korešpondovať s potrebami mesta, občanov, dopravy, kultúry a pod., čiže súťaž „predbehne“ zadanie. Nehovoriac aj to, ak Ministerstvo kultúry zapíše most alebo jeho podstatné súčasti ako národnú kultúrnu pamiatku, čo by v konečnom dôsledku mohlo zachrániť náš najstarší most.

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že sa opäť neráta s názormi mnohých občanov, iba ak v dekadentnej podobe prázdninového nezmyselného internetového hlasovania. Magistrát sa reálne nezaujíma o potreby občanov, ani ich nezisťuje hodnoverným spôsobom. Zdá sa, že v prípade Starého mosta ide o veľkú manipuláciu a kamufláž, pričom Bratislava príde o svoj prvý pevný most a vtiahne ďalšie automobily do Starého Mesta. Vďaka pamiatkárom Ministerstvo kultúry SR dostalo návrh na zaradenie Starého mosta do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Veríme, že most bude vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, že most zostane pre peších, cyklistov a MHD podľa pôvodných zámerov, že Šafárikovo námestie zostane uceleným námestím. Predovšetkým veríme, že konečne v Bratislave sa začne aj niečo naozaj rekonštruovať a nielen búrať a stavať odznova! Ak po desaťročiach vedeli v Štúrove zrekonštruovať most Márie Valérie do Ostrihomu v pôvodnom tvare, dokážme svoju kultúrnosť a úctu tiež!

 

Preto verejne kladieme otázky primátorovi a samospráve:

 

1.      Kedy sa obyvatelia mesta a odborná verejnosť konečne dozvedia, aký je navrhnutý koncept riešenia širších vzťahov a funkčného využitia Šafárikovho námestia a Starého mosta?

2.      Dokedy budú môcť obyvatelia i odborná verejnosť navrhnutý koncept pripomienkovať?

3.      Ako a kedy sa bude rozhodovať o zapracovaní návrhov obyvateľov a odbornej verejnosti?

4.      Aký význam má nákladné financovanie organizácie súťaže, ak nie sú splnené základné podmienky fungovania samosprávy a uplatňovania efektívneho postupu?

 

 Podrobnosti na www.starymost.estranky.sk

 

 Ďalšie informácie:

Bratislava otvorene (BAO), MV SZOPK, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, tel./fax: (02) 5441 3968,

e-mail: mvszopk@internet.sk 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.