Choď na obsah Choď na menu
 


Replika mosta Fr.Jozefa je vitana ale komplikovana

11. 11. 2009

http://www.bratislavskenoviny.sk/kultura/replika-mosta-fr.-jozefa-je-vitana-ale-komplikovana.html?page_id=142328

Replika Mosta Fr. Jozefa je vítaná, ale komplikovaná (DNES, 10:45)

Oprava a ďalší osud Starého mosta vyvolávajú diskusiu v odbornej i laickej verejnosti. Čoraz častejšie dokonca zaznievajú hlasy vyzývajúce na zhotovenie presnej repliky starého Mosta Františka Jozefa, čím by sa podľa nich určite zvýšila jeho atraktivita - najmä z hľadiska turistického ruchu.

Podľa názorov niektorých čitateľov je historické centrum hlavného mesta malé a mnohé historické pamiatky sú znehodnotené, alebo dávno stratené. Čitateľ Kamil Kakaš si napríklad myslí, že turisti neprídu do Bratislavy kvôli kockám v podobe rôznych obchodných a nákupných komplexov, ale najmä kvôli histórii samotného mesta a jeho objektom. Preto je podľa neho škoda vzdať sa Mosta Františka Jozefa, keď tu kedysi skutočne bol a tvoril súčasť mesta.

http://go.cz.bbelements.com/please/showit/2440/3/10/7/?typkodu=img

 

Starosta Starého Mesta Andrej Petrek sa ako bývalý pamiatkar domnieva, že na Starom moste by bolo vhodné zachovať historickú vrstevnatosť, čiže originál tých častí, ktoré vznikli za Rakúsko-Uhorska, aj tých, ktoré vznikli v období 2. svetovej vojny. Myslí si, že možnosti sú dve - prvá je most zreparovať, aby mohol byť užívaný v tom tvare, ako je. Druhá možnosť spočíva v prestavbe a vypustení jedného piliera a zvýšení mostovky. „Obávam sa však, že v takom prípade technické podmienky neumožnia, aby sa most vrátil do podoby z čias Rakúsko-Uhorska, teda s oblúkovým poľom v strede mosta,“ konštatuje starosta Andrej Petrek.

Hovorca Ministerstva kultúry SR

Jozef Bednár nám zaslal stanovisko, v ktorom okrem iného píše: „MK SR sa stotožňuje s ideou obnovy pôvodného mosta, rozhodovaciu právomoc v prvom stupni má však príslušný prvostupňový orgán štátnej správy, a tým je Krajský pamiatkový úrad Bratislava.“ Dodal, že ak by chcel vlastník finančnú dotáciu, môže požiadať MK SR o účasť v grantovom programe Obnovme si svoj dom

, alebo využiť príslušné štrukturálne fondy. Podľa riaditeľa krajského pamiatkového úradu Petra Jurkoviča, v prípade že by sa investor

, resp. vlastník mosta rozhodol pre stavbu repliky pôvodného historického Mosta Františka Jozefa, úrad by nemal námietky. „Osobne by som privítal, keď sa obnova mosta uberala touto cestou“, uviedol Peter Jurkovič.

Hlavný inžinier projektu obnovy Starého mosta Miroslav Maťaščík zo spoločnosti Alfa 04 uviedol, že na začiatku analyzovali aj variant „Franz Josef“. Tvrdí však, že tento variant má najhoršie úžitkové parametre, bol by najkomplikovanejšie montovateľný a vyšiel by najdrahšie. Tvar mosta nemôže byť podľa neho výsledkom rozmaru projektanta

, ale výsledkom konštrukčnej logiky diela. „Tvar mosta za čias Františka Jozefa bol limitovaný vtedajšou úrovňou vedomostí o mostnej profesii, kvalitou vtedajších materiálov či úrovňou montážnej techniky

,“ uviedol M. Maťaščík.

(rob)
FOTO - archív

 

Diskusia k článku (1)
Čítať všetky príspevky

11.11.2009, 11:20 Starý most


+Diskutovať o článku

 

 

 

Náhľad fotografií zo zložky historicke fotografie Stareho mosta

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.